Malowanie dachu krok po kroku

 

 


Część 1 – Od czego zacząć?

 

Najważniejszą sprawą dokładna ocena aktualnego stanu dachu przed malowaniem.

Dach może wyglądać np. tak:

Korozja na dachu z blachy

Korozja na dachu z blachy

 

Na początku oceniamy stan naszego dachu i w tym celu należy sprawdzić:

– jaka jest przyczepność starej powłoki malarskiej,
– czy występują ogniska korozji?
– czy są miejsca szczególnie zabrudzone od sadzy z komina, sokami z drzew, itp?.

 


Część 2 – Jak oczyścić blachę przed malowaniem dachu?

 

Czystość podłoża przed malowaniem jest bardzo istotna, gdyż decyduje o przyczepności nowej powłoki. Jeżeli powierzchnia ocynkowana nie była nigdy malowana i jej stan jest dobry to skupiamy się głównie na odtłuszczeniu dachu.

Przyczepność

Przyczepność starej powłoki sprawdzamy szpachelką, skrobakiem lub za pomocą taśmy klejącej, którą zrywamy gwałtownym ruchem.

Jeżeli powłoka w łatwy sposób odchodzi to należy takie miejsca wyczyścić mechanicznie szczotką drucianą lub papierem ściernym. Jeżeli stara powłoka ma dobrą przyczepność do blachy to nie zrywamy jej, należy zmatowić ją papierem ściernym o drobnej strukturze i odpylić.

Korozja

Ogniska korozji świadczą o uszkodzonej lub nieszczelnej warstwie powierzchni ocynkowanej. Takie osłabione miejsca po oczyszczeniu mechanicznym należy wyprawić, przed właściwym malowaniem nanieść dodatkową powłokę ochronną.

Kiedy ognisk jest niewiele najprostszym rozwiązaniem jest użycie na wyprawki tej samej farby którą będziemy malować cały dach – gruntoemalii.
W skrajnych przypadkach kiedy mamy do czynienia z powierzchnią mocno skorodowaną (na zdjęciu) cały dach malujemy gruntem antykorozyjnym.

P1060504

 


Część 3 – Jak odtłuścić blachę przed malowaniem dachu?

 

Odtłuszczanie blachy polega na usunięciu z powierzchni zabrudzeń substancji chemicznych które razem z opadami atmosferycznymi osiadają na powierzchni blachy, sadzy z komina, soków i pyłków z drzew, ptasich odchodów itp.

Uwaga ! Odradzamy czyszczenie całego dachu szmatami nasączonymi rozcieńczalnikiem ponieważ w ten sposób rozmazujemy zabrudzenia a nie usuwamy ich.

Skuteczną metodą jest wyszorowanie dachu ciepłą wodą z detergentem dekarskim za pomocą szczotek nylonowych i dokładne spłukanie wodą.

Detergent można również nanieść na dach w postaci piany aktywnej przy pomocy myjki wysokociśnieniowej którą również spłukujemy czystą wodą pod ciśnieniem.

Pamiętajmy o spłukaniu dachu i dokładnym usunięciu detergentu.

Jeżeli dach był pomalowany farbą bitumiczną (asfaltową) to taką powłokę należy usunąć całkowicie, ponieważ farby rozcieńczalnikowe rozpuszczają takie powłoki i dochodzi do całkowitej deformacji.

 

oczyszczanie-i-mycie-blach-przed-malowaniem-dachu-01

Oczyszczanie i otłuszczanie dachu

 


Część 4 – Jak obliczyć powierzchnię do malowania?

 

Powierzchnię do malowania należy w miarę dokładnie oszacować w metrach kwadratowych.

Przykład blacha płaska, felcowana:

długość x szerokość np. 12m x 12m = 144 m2

Szacunkowo 1 litr farby  wystarcza do pomalowania 5m2.

zatem 144 : 5 = 28,8 litrów na dach o powierzchni 144 m2

Przykład blacha trapezowa:

długość x szerokość + % (dodajemy % ze względu na trapez)

Przykład blachodachówka, blacha falista:

długość x szerokość + 10%

Należy pamiętać o dodatkowych powierzchniach i  farbie na pomalowanie wyprawek i dodatkowych elementów tj. opierzeń, rynien.

 


Część 5 – Jak obliczyć ilości potrzebnej farby?

 

Zużycie farby policzone dla całej powierzchni malowanego dachu do  jest uzależnione od:

– łącznej grubości suchej powłoki,
– kształtu powierzchni którą malujemy,
– temperatury podczas malowania,
– rodzaju metody którą malujemy.

Możemy przyjąć, że z każdego litra farby pomalujemy około 5m2 powierzchni na gotowo, osiągając grubość suchej powłoki około 100 mikrometrów.

Taką grubość uzyskamy malując 1 lub 2krotnie dobrej jakości pędzlem lub 2 razy malując wałkiem z zachowaniem czasu przemalowania.

 


Część 6 – Malowanie dachu pędzlem – technika i zasady

 

Kiedy malować?

Malowanie dachu można zaplanować w oparciu o prognozę pogody . Bezwzględnie należy przestrzegać kilku podstawowych zasad i nie malować gdy:
– dach jest mokry,
– jest wilgotno, mgliście lub zanosi się na deszcz (temp. podłoża co najmniej 3 st.C powyżej punktu rosy otaczającego powietrza.
– może występować zjawisko rosy (rano i wieczorem)

Malowanie przy użyciu pędzla

Malowanie dachu pędzlem jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą stosowaną zwłaszcza przy malowaniu farbami podkładowymi. Malowanie pędzlem umożliwia dokładniejsze wtarcie wyrobu lakierowego w pory i nierówności podłoża oraz dokładniejsze pomalowanie konstrukcji ażurowych i profilowanych.

pedzel_do_malowaniaNależy pamiętać, że większość powierzchni metalowych jest niejednorodna i w przekroju poprzecznym wykazują znaczną ilość mikro wierzchołków i mikro wgłębień. Jeśli farbę nakłada się natryskowo, należy liczyć się z tym, że w wypadku skomplikowanego ukształtowania powierzchni cząstki wyrobu lakierowego nie będą w stanie dotrzeć do większych nierówności podłoża, spawów, wcięć, krawędzi.

Z drugiej strony wiadomo, że właśnie w takich miejscach ze względu na gromadzenie się wilgoci, elektrolitów i innych drobnych zanieczyszczeń występuje spotęgowane działanie czynników korozyjnych. Wielokrotne przejście pędzla po tej samej powierzchni pozwala na zemulgowanie cienkiej warstwy wilgoci prawie zawsze obecnej na powierzchniach przeznaczonych do malowania.

Natomiast przy gruntowaniu zawilgoconych powierzchni metodą natrysku mini warstwa wilgoci, pozostałych elektrolitów i zanieczyszczeń zostają uwięzione pod powłoką malarską. Powodują one szybkie niszczenie powłoki lakierowanej oraz podpowłokową korozję stali.Tym samym metoda malowania pędzlem jest najmniej wrażliwa na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Malowanie pędzlem jest najbardziej odpowiednią metodą nanoszenia przy niezbyt dokładnym oczyszczeniu powierzchni metalu. Pozostające na powierzchni produkty korozji oraz inne zanieczyszczenia zostają w czasie malowania pędzlem zdyspergowane w materiale malarskim lub zwilżone, wskutek czego zmniejsza się intensywność korozji podpowłokowej w porównaniu z innymi metodami nakładania.

Malowanie pędzlem również daje minimalne straty materiału malarskiego przy malowaniu.

Farby gruntujące, nawierzchniowe

Opisane zalety malowania pędzlem predysponują tę metodę do nakładania farb do gruntowania. Trwałość i skuteczność malowania uzależniona jest w znacznym stopniu do dokładnego przylegania farb gruntowych do podłoża.

Lakiery i farby nawierzchniowe oraz emalie nanosi się pędzlami płaskimi o dłuższym oszlifowanym włosiu, bardziej miękkim ,pozwalającym na równomierne rozprowadzenie wyrobu lakierowego bez pozostawiania śladów pędzla, tzw. sznarów.

Malowanie pędzlem rozpoczyna się od wstępnego pokrycia zawinięć, spawów, krawędzi, naroży, główek, nitów i śrub oraz innych miejsc, w których powłoka po wyschnięciu jest cieńsza z uwagi na działanie napięcia powierzchniowego.

Technika malowania pędzlem polega na wielokrotnym nakładaniu i rozprowadzaniu wyrobu lakierowego sposobem krzyżowym, to znaczy pionowymi i poziomymi pociągnięciami pędzla. Przy nanoszeniu pędzlem wyrobów szybkoschnących należy stosować inną technikę nakładania.

Do ich nakładania powinno używać się wyłącznie miękkich, długich pędzli płaskich. Najlepsze są pędzle o rozczepionych końcówkach włosia.
W razie kłopotów z rozprowadzeniem farby np. z powodu temperatury farbę można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem nie więcej jednak niż 5 % objętości.

Dodatku rozcieńczalnika nie należy przedawkować, gdyż powoduje pogorszenie fizykomechanicznych właściwości powłoki ze względu na zbyt duże zmniejszenie w niej substancji błonotwórczej. Uzewnętrznia się to tendencją do tworzenia zacieków, zmniejszaniem wytrzymałości mechanicznej utworzonej powłoki i jej zwiększoną porowatością, wytrącaniem się składników spoiwa oraz osłabieniem połysku i krycia.

Farby i lakiery szybkoschnące

W odróżnieniu od techniki malowania wyrobami gruntującymi, wyroby szybkoschnące nakłada się szybko, w sposób zdecydowany, prowadząc płaski pędzel w stosunku do powierzchni pod niewielkim kątem i w jednym kierunku, starając się by nakładana warstwa wyrobu lakierowego uległa jak najmniejszemu napowietrzeniu. Na pędzel nabiera się dużą ilość wyrobu lakierowego, starając się pokryć powierzchnię za pierwszym razem jak najrównomierniej, zawracając pędzlem na niewielką odległość na pomalowane miejsce dla „zebrania” banieczek powietrza lub lepszego rozprowadzenia wyrobu .

Ze względu na szybkie schnięcie powłoki lakierowej niewskazane jest wielokrotne zawracanie pędzlem na powierzchnię już pomalowaną, gdyż może to spowodować naruszenie świeżo nałożonej warstwy, czego objawem będą ślady przejść aż do podłoża, względnie nawet naruszenie przedniej warstwy.

Warto zainwestować w dobrej jakości pędzle lub wałki odporne na działanie rozcieńczalników, wysokiej odporności na ścieranie i dobrze utrzymujące farbę. W trudno dostępnych miejscach i stromych dachach mogą przydać się przedłużki.