Część 5 – Jak obliczyć ilości potrzebnej farby?

Zużycie farby policzone dla całej powierzchni malowanego dachu do  jest uzależnione od:

– łącznej grubości suchej powłoki,
– kształtu powierzchni którą malujemy,
– temperatury podczas malowania,
– rodzaju metody którą malujemy.

Możemy przyjąć, że z każdego litra farby pomalujemy około 5m2 powierzchni na gotowo, osiągając grubość suchej powłoki około 100 mikrometrów.

Taką grubość uzyskamy malując 1 lub 2krotnie dobrej jakości pędzlem lub 2 razy malując wałkiem z zachowaniem czasu przemalowania.